Deluxe Double

Deluxe Double


– Diện tích 30 m2

– Số lượng phòng: 4

– Giường 1,8 m

– Có Salon trong phòng

– Giá 680.000đ