Standard 1

Standard 1


– Phòng đôi 1 giường

– Diện tích: 22 m2

– Số lượng phòng: 8

– Giường 1,6 m

– Giá 400.000đ