Standard 2

Standard 2


– Phòng đôi 1 giường

– Diện tích: 25 m2

– Số lượng phòng: 10

– Giường 1,6 m

– Giá 510.000đ