Superior Double

Superior Double


– Diện tích: 27 m2

– Số lượng phòng: 4

– Giường 1,8 m

– Giá 470.000đ