Superior Twin

Superior Twin


– Phòng đôi 2 giường

– Diện tích: 27 m2

– Số lượng phòng: 18

– Giường 1,4 m x 2

– Giá 510.000đ